26-12-09

384 * Bauwens

(384) Jan Bauwens, Het chagrijn van de schimmen, Pandora, 1987

 

Een warme wind flirt met hun blote benen. (…) De ijzeren as van de windhaan kriept.

21-12-09

383 * Derenne

(383) Dennis Derenne, Lapis lazuli, de Vries-Brouwers, 1988

 

Ik ruik de regen op straat. De zee is ver weg. De dijk ligt verlaten.

15-12-09

382 * Leyers

(382) Jan Leyers, De weg naar Mekka, Van Halewyck, 2007

 

We stapten uit en wandelden tegen de wind in naar het bord, dat nu duidelijk leesbaar was. Boven drie pijlen die rechtdoor wezen, stonden de naam van Mekka en een pictogram van de ka’aba.

10-12-09

SATISFICTION 10

BEGIJNHOFDICHTER KORTRIJK 2010 (Vier seizoenen)

Gedicht OMFLOERSTE MAAN op poëzieparcours TORHOUT (Kerkstraatje)

Gedicht ET ALORS? op Gedichtendag TORHOUT (poëziezuilen & filmische voordracht)

Gedicht DIEN AVOND EN DIE BOZE in bloemlezing IK BEN NIET GEK (IK BEN EEN GEDICHT), uitg. P, Leuven

Gedicht LIED VOOR ALS HET SNEEUWT in bloemlezing Davidsfonds

DRIE MINIMONOLOGEN bij toneeluitgeverij Vink, Nl. (Als het hert spreekt, Mama, Rolex)

APPELEN, kijkstuk, in een regie van Bianca Vanhaverbeke, CC De Steiger, Menen

LITTEKEN, novelle, uitg. Mailingman, gepubliceerd t.g.v. het verschijnen van assistentiehond Grappa in het leven van Marius D. (benefietactie)

TORHOUT. VERS AAN HUIS, dichtbundel op 4000 exx gepubliceerd en verspreid door Cultuurpunt Torhout 

ZIJN ALLE ZWANEN WIT?, absurde eenakter, Toneelfonds J. Janssens, Antwerpen

AMUZEMENTEN. Muzische momenten met taal, leerboek, Acco Leuven

WAT JE ZEGT, BEN JE ZELF, jeugdboek, Plantyn Antwerpen (lic. uitg. De Eenhoorn)

Winnaar schrijfwedstrijd slogan 'Diversiteit' (categorie docenten) hogeschool KATHO

Drie gedichten (DOOD VAN EEN DICHTER, DOOD VAN EEN LIEFDE, DOOD VAN VIJFTIGERS) in Poëziekrant (zomernr)

MEERVOUD (M/V), spektakelstuk, auteursbureau Almo, Antwerpen (2011)

MET VERVE, gedicht herdenking kunstschilder André Deroo, kunstkring Evarist Carpentier, Kuurne

DE DINGEN VAN DE MOEDER, gedicht in Meulenhoff Dagkalender 2011

DE MENS EEN LOTELING, essay in Schoon Schip (nominatie Gorcumse Literatuurprijs Proza 2008/9)

07-12-09

381 * De Coninck C

(381) Christian De Coninck, Het octopuscomplex, Houtekiet, 2008

 

‘Tja, Mijnheer Bontemps’ had de tuinman gezegd, ‘de winter is op komst.’ En juist nu, op zo’n ongure morgen, had hij een afspraak in Keulen om er zijn project te bespreken. Marcel Bontemps wierp zijn zware mantel achteloos op de achterbank van de auto en opende de elektrische garagepoort. Morrend nam de dikke man plaats achter het stuur van zijn zware Volvo, een bedrijfswagen.

02-12-09

380 * Van Laere S

(380) Stefaan Van Laere, Het moutmysterie, Davidsfonds, 2009

 

Hij staarde in de regenplas naar zijn troebel evenbeeld. Ben ik dat, bedacht hij bitter, die wirwar van grillige groeven en rimpels. Die lelijke, doorleefde mannensmoel?

28-11-09

379 * De Braeckeleer

(379) Nico De Braeckeleer, Kleurenblind, Kramat, 2008

Plots scheurde een doffe donderslag de ijle lucht aan flarden, ratelde fel met de slaapkamerrolluiken en maakte bruusk een einde aan het minnespel.

23-11-09

378 * Schildermans

(378) Ludo Schildermans, Het pigment, Q, 2009

 Lucas Grimmer zag het met lede ogen aan, terwijl hij de gehuurde Ford Transit traag door de verlaten gevelstraatjes stuurde. Het wegdek glom van de regen die de godganse nacht tegen de ramen had gekletterd en hem uit zijn slaap had gehouden. Na een paar uren woelen was hij opgestaan. Ook al was het nog lang geen dag, hij was niet meer terug in bed gekropen. De regen, zo wist Grimmer, was immers niet de ware reden voor zijn doorwaakte nacht.

18-11-09

377 * Van Loy

(377) Jan Van Loy, Bankvlees, Nijgh & Van Ditmar, 2004

 

‘Ik praat met winkeliers zoals met mijn seniele oma,’ zegt Celis. ‘Als ze zegt: lekker weer, dan zeg ik: o jàà.’ ‘Maar morgen wordt het weer slecht weer, zeggen ze.’ ‘Altijd hetzelfde in dit kloteland.’ ‘Als ik met pensioen ben, overwinter ik in Spanje.’

13-11-09

376 * Debbaut

(376) Bart Debbaut, Scherven, Kramat, 2008

 

Het was kil. De regen had de warmte uit de lucht gehaald. Donkere wolken kondigden nog meer regen aan. De speurdersploeg had in een briefing met onderzoeksrechter Vanthourenhout alle gegevens op een rijtje gezet. Die had meteen een huiszoekingsbevel afgeleverd.

09-11-09

375 * Spaey

(375) Johanna Spaey, Dood van een soldaat, Manteau, 2005

 

Gelukkig was het winter toen ik terugkwam. De straten waren stiller, de kinderen verder weg. Maar als ik tegen de avond door het raam keek, wachtend op het donker en rillerig door het gebrek aan kolen dat er toen nog was, leek het soms alsof alle stemmen die ik op straat hoorde, zich in mijn kamer verzamelden.

05-11-09

374 * Van Caeneghem

(374) Maurice Van Caeneghem, Charelke, drukkerij U. Vandenbossche, 1957

 

Die zondag had de weermaker van daarboven de stad Ronse als bij uitzondering met een soort tweede zondvloed bedacht. Het regende en stormde inderdaad zo geweldig, dat de riolen heel wat last hadden om de stromende beek welke van de Kruisberg naar de Steenbrugge naar beneden spoelde, te kunnen slikken.

01-11-09

373 * Donderdag

(373) Bjarne Donderdag, De Donderdagpapers, KoppieKoppie, 2003

 

Op 4 november 1973 waaide het zo hard dat de vogels uit de lucht werden gemept. Door dat windgeweld kukelden enkele reeds lang uit de kalenders geschrapte heiligen uit hun nissen van de ziekenhuiskapel Sint-Aloysius in Bloemfontein naar beneden en spatten er in gruzelementen uiteen. In de valavond werd in de aanpalende materniteit Schrijver Dezes geboren.

27-10-09

372 * Denoo

(372) Joris Denoo, Vreemde hemelvaart, Aleph, 1994

 

‘Kom,’ wenkte de kunstenaar. Hij nam ons mee naar de onthaalruimte in de ateliers.Hij maakte vuur en ontkurkte een andere fles. We hoorden op het land de wind langsheen de afrasteringen fluiten.

22-10-09

371 * Nele

(371) Marleen Nele, Sneeuwlucht, Davidsfonds, 2007

 

Hij was alleen. Zonder blondine. Het was vakantie. De wolken hingen laag en het waaide hard. (…) Een koude, lege zon verborg zich half achter dikke stapelwolken, die op het water leken te drijven.

17-10-09

370 * Van de Cruys

(370) Marc Van de Cruys, Doodeenvoudig, Homunculus, 2007

 

Degroot keek naar buiten en zag dat het weer maar eens aan het regenen was. Hij haalde zijn schouders op, trok zijn jas aan en stapte in de richting van het stadsarchief, zo dicht mogelijk langs de huisgevels lopend om de regendruppels te vermijden. Nat worden was toch niet alles.

12-10-09

369 * Van de Walle

(369) Dirk Van de Walle, Fantoomoog, Houtekiet, 2008

 

Sinds deze morgen had een depressie het klimaat in zijn macht en teisterde een sneeuwstorm West-Europa, net nu Franchi en ik in de lucht bengelden. Volgens de voorspellingen moest het aardedonker zijn onder een wolkeloze hemel, maar door de onverwachte sneeuwval was de zichtbaarheid abominabel slecht. Onze gelaatsmaskers waren geen overbodige luxe en de skibril zorgde ervoor dat we onze ogen open konden houden. Nu ja, alles heeft zijn pro’s en contra’s. De sneeuwstorm zorgde er in ieder geval voor dat iedereen naar binnen was gevlucht.

07-10-09

368 * Vermeulen E

(368) Edward Vermeulen (‘Warden Oom’), De Blieckaerts, Lannoo, 1926

 

Ten oosten, het bloote land, zijpend van de natte, met, daartusschen, de boordevolle grachten, de wanstaltige knotwilgen en de naakte boomen, die weeklaagden in de windzwepen.

03-10-09

367 * Van Hulse

(367) Raf Van Hulse, Poldervolk, Cultura – H. Cayman-Seynave, 1942

 

Langs den dijk hebben de regenbuien leelijk huisgehouden. De aardeweg ligt er ellendig slecht. Grauwe plassen in putten en wagensporen.

27-09-09

366 * Dyckhoff

(366) Germaine Dyckhoff-Ceunen, De vechter, Davidsfonds, 1943

 

Het is nu lente geworden. Zoals ieder jaar botten de boomen en groent het gras. Maar er is niet veel teers aan deze lente. De wind is niet zoel, maar zuur-scherp en de lucht wordt niet warm-blauw, zij blijft buiig en onwillig.

21-09-09

365 * Leys

(365) Fanny Leys, Vijfde symfonie, s.m. Ontwikkeling, 1960

 

Jan bracht me door een druilende regen naar een bioskoop, ergens in een zijstraat van de rue Neuve, waar wij een tijd lang naar een gekke Western keken.

17-09-09

364 * Bergmann

(364) Tony (Mr) Bergmann, Ernest Staas (Advocaat), Het Kompas, 1943

 

Reeds is de hooge kruin der populieren ontbloot en laat de linde hare gele bladeren vallen.

12-09-09

363 * Inghelram

(363) Daan Inghelram, De boskanter, Davidsfonds, 1947

 

De buien waaiden over het land, de bomen zwiepten in avondlijke eenzaamheid, of de sneeuw lag tegen de gevels hoog opgewaaid, zodat men binnen soms de fijne ritseling er van hoorde tegen de deur. 

04-09-09

362 * Loveling V

(362) Virginie Loveling, Sophie, Liberaal archief, 1999 (1884)

 

Op de dag van de eerste communie was het enigszins buiig in de morgen; er vloog zelfs sneeuw, als de kinderen gereed stonden om naar de kerk te gaan. De wind blies scherp door hun dunne kleedjes.

01-09-09

361 * Boschvogel

(361) Frans Ramon Boschvogel, Zandstuivers (vier Houtlandsche novellen), Lannoo, 1945

 

Zuster Marie vocht met haar korten asem tegen den nijdigen Bamiswind. Haar nonnenrokken waaiden breed open. Die razende wind, en haar jagend hart …

29-08-09

360 * Courtmans

(360) J. Courtmans-Berchmans, Mietje Haneman (Uit liefde getrouwd), L. Opdebeek, 1954

 

Cornelis vond de ganse molenaarsfamilie thuis, want de molen stond stil, het waaide niet.

22-08-09

359 * Snieders

(359) Renier Snieders, Zonder God, Davidsfonds, 1935 (1885)

 

In de maand Juni, wanneer de eerste zonnehitte ons die schoone, heldere dagen aanbrengt, komen ook de akelige onweders met hun bliksem, donder, wind en hagelslag. Op een namiddag, toen heel het dorp met zijn kerk en toren, huizen, stallen en schuren, met zijn zware lindeboomen, van al dat gekraak en gedruisch in de lucht, als kinderspeelgoed, op den grond hadden staan dansen, viel de bliksem op het huis van Symen Starbb.

15-08-09

358 * Stijns

(358) Reimond Stijns, Hard labeur, Publiboek Baart, 1984 (1904)

 

De hemel was overtrokken met besmeurde wolkenlappen, die voortdurend over en door elkaar al lager en lager zonken; fijne regendruppels doorstippelden de lucht en in het somber miezelweer tekenden sommige geveltjes zich kalkwit af in de twee rijen stille huizekens.

10-08-09

357 * Timmermans L

(357) Lia Timmermans, Sabine Mardagas, Standaard, 1980

 

Alle dagen waren even grijs. Lage gesloten luchten dekten de stad nu helemaal toe. Het regende zonder ophouden, traag en stil.

07-08-09

DRAMA

 
10-08-2007
Gebruik deze link als u rechtstreeks dit artikel wilt bookmarken of linken...Dramatisch nieuws
 
Ik neem de vrijheid u en uw gezelschap enkele van mijn theaterstukken onder uw welwillende aandacht te brengen. Zowel Toneelfonds J. Janssens (Borgerhout) als Theaterburo Almo (Antwerpen) publiceerden mijn dramatisch werk. Mocht u eventueel interesse hebben i.v.m. opvoering, dan moeten de scripten bij deze literaire agenten opgevraagd worden.

 

EEN EENHOORN IN JE TUIN (J. Janssens, 1996): jeugdtheater voor kinderen, door kinderen en desgewenst volwassenen. Meerdere rollen mogelijk, o.a. een hele klas. Thema: fantasie. Avondvullend. 

THUIS HEBBEN WE GEEN TREIN (J. Janssens, 1998): avondvullende monoloog. Aan het woord is een geprepensioneerde treinconducteur. Thema: station, treinen, reizen. Meerkeuzemogelijkheden voor het slot. Genre: hilarische komedie. 

DODE ADDER (Almo, 2000): bekroond met de Nestor de Tière Toneelprijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Gent en met de Premie Theaterschrijfprijs Provincie West-Vlaanderen. Avondvullende dialoog voor 2 mannen of vrouwen en een zwarte vogel (raaf). Een ironisch sollicitatiespel dat uitmondt in rolomkering en moord. Genre: wrang-ironische komedie.  

HIEP HIEP HYPO! (J. Janssens, 2002): eenakter voor een 10-tal personages. Een man koestert zelfmoordplannen en gaat daarom een laatste keer shoppen in het warenhuis. Hij ontmoet er overledenen die hem tot andere gedachten proberen te brengen. Thema: zwaarmoedigheid. Genre: komedie. 

DE BIERKAAI (Almo, 2002): avondvullend volksstuk in 14 staties met een ‘catering’-einde, zich afspelend in een randstedelijk stamcafé. Een 20-tal rollen, verwisselbaar (m/v). Graag ook een hond. Diverse thema’s. Genre: komedie. 

DRIE MINIMONOLOGEN (J. Janssens, 2003 & IBVA Alkmaar, Vink, NL, 2009): duur van elke monoloog is een halfuur. ALS HET HERT SPREEKT: een jachttrofee-met-gewei aan een cafémuur lucht zijn hart. MAMA: een zoon lucht zijn hart over zijn vrouwelijke ouder. ROLEX: een bedrogen minnares lucht haar hart over haar ex-geliefde. 

ZEG, LUISTER JE NOG? (Almo, 2004): een veertigtal korte sketches in dialoogvorm. Genre: absurd, laconiek, ironisch. 

’T PARADIJS, EEN GRENSGEVAL (Almo, 2007/08): een volksstuk in opdracht, geschreven voor de bewoners van de grenswijk ’t Paradijs/Rekkem, waarin de typische grensproblematiek wordt geëvoceerd, o.a. de smokkel. In 2008 wordt dit volksstuk opgevoerd ter plekke. 

DAMIAAN, MIJN DING (2007/08): een jeugdtheaterstuk in opdracht van Damiaanactie en Revinzeschool Torhout. Eerste opvoering juni 08.  

ZZOEF!! (IBVA Alkmaar, Vink, NL, 2009): eenakter in 12 taferelen over de snelheid van het leven. Combinatie ernst & humor. Verwisselbare rollen (5 à 6 duo's).

HOTEL DE STERVENDE OLIFANT (Almo, 2009): een avondvullende theaterthriller met bloeddoping in de wielrennerij als thema. 15-tal rollen; 3 decors.

VEE (Almo, 2009): komisch stuk over teambuilding, groepsdynamiek en zwak leiderschap. 11-tal rollen; 3 decors. Duur: 80 min.

APPELEN (2010): een kijk- en hoorspel dat door actrice Bianca Vanhaverbeke bewerkt wordt om door kinderen gespeeld te worden.

ZIJN ALLE ZWANEN WIT? (J.Janssens, 2010): absurde eenakter, duur drie kwartier, twee rollen.

MEERVOUD (M/V) (J.Janssens, 2010): spektakelstuk voor twee rollen (desgewenst zes) op en rond een dubbele schommel, waarin Fred & Ginger, Julius & Cleo en Dolf & Eva op hun leven op aarde reflecteren. Duur: 90 minuten. Dans- en zangscènes mogelijk.

Hopelijk eens tot in de zaal of op de planken (en niet ertussen): 

JORIS DENOO

www.jorisdenoo.be