25-07-17

153: Japin

(153) Arthur Japin, Een schitterend gebrek, De Arbeiderspers, 2003

Toen steigerden de paarden, die vastgebonden stonden, alsof ze het onheil aanvoelden, en een tel later rukte de wind opnieuw aan takken en aan daken. Mijn jurk bolde als een zeil. Ik werd erdoor onderuitgehaald en enkele meters over het erf meegesleurd.

02-07-17

152: Schuller

(152) Michelle Schuller, Wilde nacht (Maria Noordman), De Geus, 1995

De wind schudde nu de bomen in hun geheel met luid gekreun heen en weer, de bijna zwarte lucht leek dicht tegen de grond aan te drukken (…) Er flitste een bliksem tussen de takken door, ver weg rommelde de donder en een paar kinderen zetten het op een huilen.