09-12-14

105: Cremer

(105) Jan Cremer, Het zwijgzame korps, Alexander Jonckx, 1978

Het snerpende geluid van een cirkelzaag doorboort de ijle vrieslucht. De koele wind suist door de kale geraamtes van bladerloze bomen. Een raaf klapwiekt door de blauwe lucht en strijkt behoedzaam neer op een grafsteen. Achter een donkergeteerd, smeedijzeren hek met verroeste, krakende scharnieren, waarboven de letters RCMP, ééns uit roodgloeiend staal op het aambeeld gevormd, ligt het Garnizoen van Eeuwig Verlof. Een klein kerkhof, een natte plak drassige, omwoelde aarde, geteisterd door wind en weer, uitgestoken in het vergeelde prairiegras.

De commentaren zijn gesloten.