18-06-14

98: Homeros

(98) Homeros, Ilias (Onno Damsté), Het Spectrum, 1960

De brandstapel evenwel wilde geen vlam vatten. Toen bad Achilles tot de windgoden Boreas en Zefyros en beloofde hun schone offers als zij wilden komen en maken, dat de brandstapel vlam vatte en de lijken door het vuur verteerd werden. De bode der goden, Iris, hoorde zijn gebed en snel begaf zij zich naar het paleis van Zefyros, waar alle winden aan de maaltijd verzameld waren. (…) Boreas en Zefyros stonden terstond op en stormden naar buiten onder vervaarlijk gedruis, wolken voor zich uit stuwend, en over de zee, welker golven zich hoog verhieven, bereikten zij Troje en stortten zich op de brandstapel; knetterend laaide het vuur op.

De commentaren zijn gesloten.