15-04-13

81: Dostojewski

(81) F.M. Dostojewski, De dubbelganger. Een Petersburg epos (D. Peet), L.J.Veen, z.j.

Het scheen, dat alles in orde was, zoals het behoorde te zijn, dat wil zeggen: de sneeuw warrelde nog heviger, dichter en groter neer, op een afstand van twintig passen was geen zier te zien, de lantaarns gierden nog snerpender dan eerst, en de wind, zo leek het, rekte nog klaaglijker, nog jammerlijker zijn mistroostig lied, gelijk een vasthoudende bedelaar die een koperen groschen probeert af te smeken om zich te kunnen voeden.