24-02-11

48: de Blasis

(48) Celeste de Blasis, De roep van de wilde zwaan (J.A. Westerweel-Ybema), Kadmos, 1984

Midden april woedde er nog een late storm die met regen begon en tegen de avond met sneeuwbuien eindigde, maar daarna verscheen de eerste roze bloesem van de judasboom in de bossen, gevolgd door zich ontplooiende bladeren en bloemen van een grote verscheidenheid van wilde en gekweekte planten, ook de wasachtige witte bloemen van de Amerikaanse kornoelje.

09-02-11

47: Mulisch

(47) Harry Mulisch, De grens, uit De verhalen 1947-1977, De Bezige Bij, 1977

Inmiddels echter is het begin september, – en bij de storm, die deze week door de hoogspanningskabels gierde en die hopelijk in de hofdomeinen niet al te veel schade heeft aangericht, is mijn echtgenote zelfs gedeeltelijk uit elkaar gewaaid. Wanneer niet spoedig hulp geboden wordt, vrees ik dat het te laat zal zijn.