08-06-10

24: Murdoch

(24) Iris Murdoch, De eenhoorn (N. Funke-Bordewijk), Contact/Skarabee, 1982

In vrees voor het huis liep ze naar het grote raam op de overloop. De regen lekte door het gesloten raam naar binnen en vormde plassen op de vloer. Ze keek naar de geelachtige, door de regen gegeselde tuin en met een schok ontwaarde ze een gestalte die naast een der zalmvijvers stond. Toen zag ze dat het Denis was. Maar het volstrekt alleen zijn daar in de regen en zijn snelle overplaatsing vanuit het huis naar de tuin verleenden hem iets griezeligs.

De commentaren zijn gesloten.