07-02-10

06: Steinbeck

(06) John Steinbeck, De druiven der gramschap (Alice Schrijver), Van Holkema & Wahrendorf, 1975

Op een nacht maakte de wind een dakspaan los en slingerde hem op de grond. De volgende wind blies in het gat, waar de dakspaan geweest was, tilde er drie uit, en de volgende wind een dozijn. (…) En in de winderige nachten sloegen de deuren en de in flarden hangende gordijnen wapperden achter de gebroken ruiten.

De commentaren zijn gesloten.