24-01-10

04: Tartt

(04) Donna Tartt, De verborgen geschiedenis (Barbara De Lange), Anthos, 1993

Rond Allerheiligen verwelkten de laatste, weerbarstige wilde bloemen en kwam een bijtende, stormachtige wind opzetten, die regens van gele bladeren over het grijze, gerimpelde oppervlak van het meer blies. Op die kille middagen met een lucht als lood en voortjagende wolken bleven we in de bibliotheek, waar we een groot vuur aanlegden om het warm te krijgen. Kale wilgen tikten als de vingers van een geraamte tegen de ruiten.

Het was een gezellige avond, een gelukkige avond; brandende lampen, schittering van glazen, regen die op het dak roffelde. Buiten slingerden en schudden de boomtoppen met een schuimig ruisen als het borrelende spuitwater in een glas. De ramen stonden open en een vochtige, koele wind wervelde in de gordijnen, betoverend wild en geurig.

16-01-10

03: Nabokov

(03) Vladimir Nabokov, Lolita (M. Coutinho), Omega Boek B.V., 1955

Drie passen lopen, drie passen hollen. Een lauwe regen begon te roffelen op de kastanjebladeren. Bij de hoek stond een vage jongeling Lolita tegen een ijzeren hek te drukken en te kussen – nee, ze was het niet, vergissing.

11-01-10

02: Gogol

(02) Gogol, De lotgevallen van Tsjitsjikow of Dode zielen (Charles B. Timmer), G.A. van Oorschot, 1965

De hemel was geheel met zwarte wolken bedekt en de stoffige postweg met regendruppels bespat. Toen ratelde een tweede donderslag, luider en dichterbij dan de eerste en het begon plotseling te stortregenen. Eerst striemden de schuin vallende regenstralen de ene flank van de wagen, toen de andere, daarna namen ze weer een andere richting aan en de regen plenste nu loodrecht omlaag en trommelde op het dak.

06-01-10

01: Zafón

(01) Carlos Ruiz Zafón, De schaduw van de wind (Nelleke Geel), Signature, 2005

Een wolkenmuur waar elektrische vonken in knetterden kwam aanstormen vanaf zee. (…) Ik keek omhoog en zag dat het noodweer zich als zwarte bloedvlekken tussen de wolken verspreidde, de maan onzichtbaar maakte en een mantel van duisternis over de daken en gevels van de stad legde. (…) Een donderslag ontlaadde zich vlakbij en ik voelde de grond onder mijn voeten trillen. De zwakke hartslag van de elektrische verlichting die vaagjes de contouren van gevels en ramen had getekend, verdween een paar seconden later. Op de ondergelopen trottoirs knipperden de straatlantaarns en doofden toen uit als kaarsvlammetjes in de wind.

BBB: intro

 

Boze Buien in het Buitenland

 

Opgedragen aan Hin-mah-too-yah-lat-kekt, (Chief Joseph), of: In-de-bergen-rollende-donder, een indiaan

 

Na België in een Boze Bui (ook op dit Satisfiction Skynetblog Gejaagd door de wind), opgedragen aan Slechtweervandaag, Sinterklaas’ paard, volgen nu de wereldwijde weerberichten in verband met wind en regen alom. Die pluk ik uit in het Nederlands vertaalde romans. (Geen poëzie: die is te vaak te winderig en ook al te vaak gebloemleesd). Het tarief bedraagt andermaal één fragment per auteur. Ook in de buitenlanden woeden er tempeesten, kammen rukwinden bomen tegendraads of bewegen briesjes even de gordijnen. De volgorde van de fragmenten wordt alweer bepaald door de willekeur van Heer Beaufort en het toeval van mijn hand, de stelling indachtig: liever de wind dan een hark om bladeren in een bloemlezing samen te vegen. (Ik verwijs hierbij naar mijn inleidend essay op België in een Boze Bui). 

PS: Tussen haakjes staat telkens de naam van de vertaler of de vertalende instantie, voor zover die gevonden konden worden.

 

INTRO

Uit de Cartographic Division van National Geographic Society, Washington D.C., Lands of the Bible Today (1976)

Nippur (Iraq) – Temple of the wind god, holiest pilgrim-center of ancient Sumer. Archeological treasury of ancient art and literature.

02-01-10

PS

PS  Het jaar 1953

 

Lagelandentsunami. De winter van 1953 zal niemand vergeten. Begin februari wordt het westen van de Lage Landen getroffen door een watersnoodramp. Op 31 januari teistert een zware storm Schotland, met windsnelheden van meer dan 200 km per uur. Het slechte weer komt uit een gevaarlijke hoek: het noordwesten. Daardoor fungeert de Noordzee als een trechter die het water alsmaar verder opstuwt naar het zuiden. De storm raast over het hele Noordzeegebied en duurt lang. Tot overmaat van ramp is het ook vollemaan, dus springtij. De gevolgen zijn bekend. Op 6 juli van dat gedenkwaardige jaar word ik geboren, in een stadje (de helft van de ooit bekende tweeling T/W) niet ver van die gevaarlijke zee. Maar als stormfanaat kijk ik nu over de grenzen heen, gejaagd door de wind.

Bij dezen vergrendel ik mijn collectie prozaïsch Belgisch windgeweld. Er zijn natuurlijk nog schrijvers vergeten, en er komen er nog altijd bij. Maar ik lonk nu naar buitenlandse boze buien. Dat kan een enorme kudde dreigende wolken worden. Over enkele winderige dagen volgt nummer één.