06-01-10

01: Zafón

(01) Carlos Ruiz Zafón, De schaduw van de wind (Nelleke Geel), Signature, 2005

Een wolkenmuur waar elektrische vonken in knetterden kwam aanstormen vanaf zee. (…) Ik keek omhoog en zag dat het noodweer zich als zwarte bloedvlekken tussen de wolken verspreidde, de maan onzichtbaar maakte en een mantel van duisternis over de daken en gevels van de stad legde. (…) Een donderslag ontlaadde zich vlakbij en ik voelde de grond onder mijn voeten trillen. De zwakke hartslag van de elektrische verlichting die vaagjes de contouren van gevels en ramen had getekend, verdween een paar seconden later. Op de ondergelopen trottoirs knipperden de straatlantaarns en doofden toen uit als kaarsvlammetjes in de wind.

De commentaren zijn gesloten.