27-10-09

372 * Denoo

(372) Joris Denoo, Vreemde hemelvaart, Aleph, 1994

 

‘Kom,’ wenkte de kunstenaar. Hij nam ons mee naar de onthaalruimte in de ateliers.Hij maakte vuur en ontkurkte een andere fles. We hoorden op het land de wind langsheen de afrasteringen fluiten.

22-10-09

371 * Nele

(371) Marleen Nele, Sneeuwlucht, Davidsfonds, 2007

 

Hij was alleen. Zonder blondine. Het was vakantie. De wolken hingen laag en het waaide hard. (…) Een koude, lege zon verborg zich half achter dikke stapelwolken, die op het water leken te drijven.

17-10-09

370 * Van de Cruys

(370) Marc Van de Cruys, Doodeenvoudig, Homunculus, 2007

 

Degroot keek naar buiten en zag dat het weer maar eens aan het regenen was. Hij haalde zijn schouders op, trok zijn jas aan en stapte in de richting van het stadsarchief, zo dicht mogelijk langs de huisgevels lopend om de regendruppels te vermijden. Nat worden was toch niet alles.

12-10-09

369 * Van de Walle

(369) Dirk Van de Walle, Fantoomoog, Houtekiet, 2008

 

Sinds deze morgen had een depressie het klimaat in zijn macht en teisterde een sneeuwstorm West-Europa, net nu Franchi en ik in de lucht bengelden. Volgens de voorspellingen moest het aardedonker zijn onder een wolkeloze hemel, maar door de onverwachte sneeuwval was de zichtbaarheid abominabel slecht. Onze gelaatsmaskers waren geen overbodige luxe en de skibril zorgde ervoor dat we onze ogen open konden houden. Nu ja, alles heeft zijn pro’s en contra’s. De sneeuwstorm zorgde er in ieder geval voor dat iedereen naar binnen was gevlucht.

07-10-09

368 * Vermeulen E

(368) Edward Vermeulen (‘Warden Oom’), De Blieckaerts, Lannoo, 1926

 

Ten oosten, het bloote land, zijpend van de natte, met, daartusschen, de boordevolle grachten, de wanstaltige knotwilgen en de naakte boomen, die weeklaagden in de windzwepen.

03-10-09

367 * Van Hulse

(367) Raf Van Hulse, Poldervolk, Cultura – H. Cayman-Seynave, 1942

 

Langs den dijk hebben de regenbuien leelijk huisgehouden. De aardeweg ligt er ellendig slecht. Grauwe plassen in putten en wagensporen.