07-10-09

368 * Vermeulen E

(368) Edward Vermeulen (‘Warden Oom’), De Blieckaerts, Lannoo, 1926

 

Ten oosten, het bloote land, zijpend van de natte, met, daartusschen, de boordevolle grachten, de wanstaltige knotwilgen en de naakte boomen, die weeklaagden in de windzwepen.

De commentaren zijn gesloten.