21-10-08

299 * Vandamme

(299) Antoon Vandamme, Stroomtij, Davidsfonds, 2002

Geleidelijk stak er meer wind op, hij kromp over 180°. De zee haalde adem van ver uit het westen en blies recht in het havengat, het lopende want sloeg hard tegen de masten, de boten begonnen naast elkaar te rijden aan hun tampen en dan werd het weer stil.

De commentaren zijn gesloten.