05-04-08

256 * Dekoning

(256) Ivo A. Dekoning, Het rode spoor, Ellessy Crime, 2001

‘Geniaal van Charles Philby, ja. Ik heb me beperkt tot het passief ontraadselen van dit mysterie. De eer komt volledig aan Philby toe. Maar hoe slim ook zijn opzet, hij zal er voorkeur aan hebben gegeven dat het die nacht wat minder fel gewaaid had.’ ‘Good gracious, de storm!’ riep ik uit. ‘Stormachtig. 8 Beaufort,’ verbeterde Holmes. ‘Oostenwind. Dus moeten de zaden in westelijke richting zijn verspreid. (…)’

De commentaren zijn gesloten.