14-11-06

69 * Hannelore

(69) Robin Hannelore, Een schild met everzwijnen, De Roerdomp, 1990

 

Zondag 6 maart 1988.

De hele namiddag zat ik in de kerktoren bij een galmgat. De wind zong er barbaarse aria’s, triomfzangen en treurliederen, wachterliederen en drinkliederen.

De commentaren zijn gesloten.