03-08-06

Faction (17)

Ik kreeg de vraag van een lezeres: 'Wanneer gaat een schrijver realistische verhalen schrijven? Doet men dat door eigen ervaringen of ook op basis van getuigenissen? Zijn er daar aanleidingen voor?'

Omdat ik de tijd had om daarover na te denken (de vraag kwam digitaal), kon ik uiteindelijk het paradoxale antwoord formuleren: 'Mijn realistische verhalen zijn vooral gefantaseerd.'

De commentaren zijn gesloten.