20-03-06

Faction (01)

AD 2001 kreeg ik (zijnde Bjarne Donderdag) van de redactie van het literaire tijdschrift Yang een brief: 'De redactie heeft uw gedichten over Vlaanderen gelezen en ziet het op een fijnzinnige manier stroken met haar eigen plannen. Wij plannen een uitgaaf dat (sic!) als titel Flanders Language Valley Revisited meekrijgt. Daarin wil Yang terugblikken op de heroïsche strijd, de grote successen en het rücksichtslose engagement van een aantal Vlaamse schrijvers in de afgelopen 100 jaar, maar evenzeer op hun troosteloze, frustrerende en gefrustreerde daden. U begrijpt dat wij deze thematiek en problematiek ruimschoots herkennen in uw gedichten. We zouden dan ook graag als opener op dit nummer het gedicht Westfront van u publiceren. We hebben wel nog enig voorbehoud betreffende de laatste strofe. De regel 'Vlaanderen (aan) spaanderen' is namelijk een vers dat van Tom Lanoye komt. ( ... )'

Nou, het verheugde me natuurlijk bijzonder dat deze ernstige heren mijn gedicht als blikopener voor hun speciale Yangnummer zouden publiceren. Maar mijn tweede gedachte was een beetje wranger: 'Heren van Yang, ken uw klassiekers! De slogan 'Vlaanderen (zonder 'aan') spaanderen!' heb ik niet van de heer Lanoye, maar wel uit het grappige boek van Terence H. White: Arthur, Koning voor eens en altijd.' En misschien had Lanoye het ook daar gejat?

Hoe dan ook: het werd een gedenkwaardige aflevering van Yang, met een programmatisch openingsgedicht van deze jongen: jàren daarvoor redactielid van Yang, jàren daarna weer eens in het oude blad opduikend (en dus jaren ouder, maar schuilnaammatig ook 20 jaar jonger). Het kan verkeren, zei Denoo.

De commentaren zijn gesloten.